Finns det några blommor som är giftiga för bin?

Vissa växter producerar giftiga pollen som används att avvärja insekter. Bina kommer att lära sig att undvika dessa blommor eller anpassa sig till pollen. Det finns andra växter vars pollen är inte giftiga för bin, men som kan producera honung skadligt för människor.

Pollen

Bina dra blommor av pollenizing dem, men ofta tar mer pollen än växterna kan avvara. Vissa växter har utvecklat giftig pollen för att skydda sig själva.

Lukten

Bina har inte en stark känsla av smak, men om de äter giftiga pollen, de kommer att undvika andra blommor som har samma lukten.

Astrar

Pollen från familjen Aster är giftigt för många arter av bin. Larverna matas detta pollen kommer inte utvecklas till vuxna bin.

Co Evolution

Vissa bin från släktet Colletes har anpassats till detta gift, dock och foder uteslutande från familjen Aster.

Giftiga honung

Några andra blommor, som Rhododendron, producerar inte pollen som är giftiga för bin, men den honung från sådana blommor är skadliga för människor.