Ficus träd klimatförhållanden

Ficus träd klimatförhållanden

Ficus träd hör till familjen mullbärsväxter. De flesta fikonträd är tropiskt, med undantag för Ficus carica, vanliga fikon. Även om odlingen sker i milt tempererat klimat, ingår livsmiljö i tropiska och subtropiska områden. I USA, fikonträd varierar från USDA zoner 10B till 11. Klimat kan vara en nyckel som begränsande faktor i fig odling.

Rekommenderad klimat

Ficus träd föredrar ett torrt klimat med tidigt på våren regnar. Habitat bör innehålla en hög sommar temperatur med full sol och en mild vinter. Enligt Purdue University ger halvtorra tropiska och subtropiska regioner med bevattning optimala förhållanden för att odla fikon. Fikonträdet kräver en temperatur över 55 grader Fahrenheit.

Klimat tolerans

Fikonträdet kan överleva temperaturer till 113 grader Fahrenheit. Mogna träd tål temperatur till en låg 40 f. En slumrande, lövfällande fikonträdet kan överleva temperaturer så låga som 14 F. unga träd kräver skydd att överleva.

Temperatur och frukt

Klimatet påverkar frukt hud och kött och bestämmer färg, storlek och form. Temperaturer över 102 F orsaka för tidig frukt mognad och försämring. Mycket hett torrperioder kan orsaka frukt, även med bevattning. Hög luftfuktighet och regn under frukt utveckling och mognad kan resultera i delad frukt. Svala klimat kan producera större och långsträckt fikon.