Felsökning av is på spolar av en värmepump

Värmepumpar kan is på vintern, särskilt om temperaturen förblir låg i flera dagar. Värmepumpar är nödvändigt för att förvandla isande kyla rummet till mer behagligt varma temperaturer och kyla bostäder under de varma månaderna, så se till att frosta av isiga spolar är nödvändigt. Medan vissa enheter kan gå in i Frosta cykler för att de is spolarna, några steg till stöd pumpen är ibland nödvändiga för enheter som inte har denna funktion.

Instruktioner

•Inspect yttre omslaget till spolarna. Om omslaget är riktigt kallt, kolla för vatten under enheten. Om du ser något vatten, stänga av enheten för minst en till tre timmar att se om enheten kommer att låsa upp.

•Ta bort filtret från filtret facket om spolarna fortfarande fryser. Smutsiga eller skadade filter begränsar luftflödet, vilket kan orsaka kyla spolen temperaturen att sjunka under fryspunkten.

•Hållare bort smuts och skräp från filtret om den är smutsig eller igensatt och sätt in den. Tydlig löv och skräp runt din värmepump. Ersätt filtret varje månad. Se din enhetens bruksanvisning för ersättning steg, eftersom de varierar med olika enheter.

•Kontrollera för blockeringar i ventiler som kan vara begränsande lufttillförsel. Om enheten fortfarande frysning, kan spolarna skadas. Kontakta en kvalificerad apparaten tekniker.