Felsökning av en traktor

Felsökning av en traktor

En traktor är ett mångsidigt fordon som används ofta i jordbruket för både dragande tunga laster och plöjning, discing och sådd i landet. Traktorer är traditionellt inte mycket snabb fordon men de har mycket makt. Traktorer kräver regelbundet underhåll för att hålla dem igång i toppform och när en traktor sönder, felsökning det är viktigt så att du vet vad som behöver fixas.

Instruktioner

•Kontrollera gasspjället om din traktor inte är startar och se till att det är hela vägen fram.

•Känn batteriet genom att vrida strålkastarna och startar motorn. Batteriet är döende eller har ingen makt om lamporna dunkel eller startar inte och det behöver laddas eller bytas.

•Kontrollera alla slangar för tecken på läckage och fylla upp alla vätskor.

•Experiment med sammanlänkningen och kopplingen till se till att det rör sig och justera korrekt. Om det börjar gripa, kan din sändning kräva service.

•Ta bort bränslet filtrera enligt din traktor anvisningar och rensa det eller ersätta det för att se till att din motor är att få rätt bränsleblandning.