Elektroniska brandvarnaren problem

Elektroniska brandvarnaren problem

En brandvarnare med ett högt larm är något som vi alla behöver. Det säkerställer att våra familjer vid en brand, kommer att höra larmet och kunna lämna hem snabbt, utan att skadas. Även om det inte är mycket dyrt, det är väl värt pengarna och man bör placeras i varje rum i huset. Det är också viktigt att se till att alla är i funktionsdugligt skick och de bör kontrolleras regelbundet för eventuella problem.

Låg batterinivå

Om du hör ett konstant ljus pipande ljud, kan det vara batteriet. När de börjar springa ut bör de ändras omedelbart.

Placering

Var noga med att inte placera brandvarnaren direkt över en ugn eller vedspis. Detta orsakar larmet att gå bort för mycket och det kan bära batterierna.

Integrerat System

Om du har ett integrerat rök larmsystem, när ett larm slocknar alla kommer. Du kanske vill kontrollera inställningarna och installera separata larm för olika rum.

Trasiga testa knappen

När ett integrerat larm slocknar och det kommer inte att sluta, det finns en ny test knappen på topp på larmet. Om det inte fungerar, är ta bort hela rök larm och ta ut batteriet för att få larm för att sluta gå.

Larmet går inte

En brandvarnare bör kontrolleras varje månad. Om larmet inte fungerar, försök att rengöra damm från enheten och prova igen.