Elektriska Vs. Natural gaspannor

Elektriska Vs. Natural gaspannor

När det gäller att värma upp ditt hem, noggrant forskningen dina alternativ. Elpannor och naturgas pannor har sin del av för- och nackdelar.

Kostnaden

Elpannor har normalt en högre inköp kostar. Men kräver naturgas pannor mer underhåll än elpannor. Om du har en naturgas panna, måste du ta hand om din skorsten regelbundet. Enheter med underjordiska tankar kräver också ytterligare underhåll. Detta kan höja det totala priset för naturgas pannor.

Effektivitet

Hem med naturgas pannor förlora en procentandel av värme under förbränningsprocessen eller genom skorsten ventilation. Å andra sidan, förlora elpannor lite eller ingen värme under processen.

Inverkan

Förbränning av kol att skapa energi för elpannor resulterar i gaser som är skadliga för miljön. Kol förbränning kraftverk release växthusgaser. I stället för kol bränna naturgas pannor naturgas, vilket ger renare avgaser.