Egenskaper hos Enhjärtbladiga blommor

Blommande växter kan delas in i två huvudgrupper: Enhjärtbladiga Monocotyledonae och dicots. Den betydande skillnaden är att Enhjärtbladiga blommor har frön med endast ett frö blad, medan dicots har frön med två utsäde blad. Enhjärtbladiga Monocotyledonae har dock många andra utmärkande kännetecken.

Blommor

Kronblad, ståndare och andra blomma delar av enhjärtbladiga Monocotyledonae finns vanligen i treor eller multiplar av tre.

Leaf

Bladnerver i Enhjärtbladiga Monocotyledonae vanligtvis löper parallellt med längden på bladet.

Pollen

I Enhjärtbladiga Monocotyledonae, pollen sporer har en enda fåra eller por genom monosulcate, eller yttre lagret.

Stem

Enhjärtbladiga Monocotyledonae vaskulär struktur är grupperade i långa trådar av kärlknippena. Dessa buntar en cylinder och visas som små prickar När stjälken skärs. Kärlknippena är spridda över hela stjälken, ofta visas mer mot kanterna än i mitten.

Rötter

I stället för gro från botten av utsädet, utveckla rötter i Enhjärtbladiga Monocotyledonae från noder i stammen. När rötterna är grupperade i nedre delen av stjälken, är de kända som prop rötter.