Effekten av ljusintensiteten på växters tillväxt

Effekten av ljusintensiteten på växters tillväxt

Växternas tillväxt bygger på en rad interaktioner som förekomsten av ljus. Fotosyntesen kan växten metabolism processer äga rum och ger den energi som driver dessa processer. Ljusintensiteten nivåer kan ha en betydande inverkan på fotosyntesen priser, som är direkt relaterade till en växtens förmåga att växa.

Växternas tillväxt

Växten tillväxten processer innebär användning av ljus, koldioxid och vatten för att tillverka livsmedel för växtens användning, enligt Texas A & M University Agricultural Extension Service. Och medan jorden näringsämnen hjälpa till att befästa växt strukturer, ljus är en viktig komponent i att producera faktiska mat för anläggningen. Som med andra levande organismer, livsmedel uppfyller ett viktigt krav för övergripande hälsa och tillväxt, så förekomsten av ljus kan ha direkt betydelse på en växt tillväxttakt. Ljusintensiteten har att göra med mängden ljus energi till förfogande för en växt, som kan variera beroende på färg och den faktiska styrkan av ljuset.

Fotosyntes

Processer som fotosyntes aktiverar växt organismer att producera nödvändiga livsmedel. Enligt Royal Society för kemi uppstår fotosyntes när växten bladen absorberar energi innehållet insida ljus. Denna energi blir det bränsle som används för att tillverka glukos eller socker molekyler. Växter är vanligtvis mest lyhörda för ljus som håller sig inom blått och rött ljus. Tillsammans med ljus energi använda bladen också koldioxid och vatten som källor för livsmedel. I praktiken gör lätt träning med högre intensitet mer energi tillgänglig för anläggningen photosynthesis processer äga rum.

Effekter

Ljus färg representerar de olika energi frekvenser som finns i den synliga ljusa delen av det elektromagnetiska spektrumet. Enligt tillägget University of Missouri bär röda färger de lägsta energi frekvenserna, medan de i blå-violett slutet bär de högsta frekvenserna. I själva verket kan låg intensitet variera beroende på vilken typ av färg som används samt wattal beloppet på en lampa. Energiintensiteten som tillhandahålls av rött ljus stimulerar totala tillväxten i hela växten kroppen, medan blå ljus hjälper till att reglera tillväxttakten inom blad, stjälkar och blommor.

Funktion

Plant blad innehåller specialiserade, ljus-absorberande celler kallas kloroplaster. Enligt Royal Society för kemi producera kloroplaster ett pigment material som heter klorofyll. Klorofyll material svarar på olika intensiteter av ljus, som kommer över i olika färger absorberas. När klorofyll absorberar ljus, upphetsar dess energi en elektron bifogas en klorofyll molekyl. Elektronen sedan överför sin energi till en vattenmolekyl, som gör att den delas upp i sina beståndsdelar, väte och syre. Sockermolekyler kan sedan tillverkas från väteatomerna energiinnehållet.

Optimal tillväxt

En växt mest naturliga habitat ger ljusintensiteten behövs för optimal tillväxt. Som ett resultat, kan olika växttyper kräva olika ljus intensitet. Enligt tillägget University of Missouri, växter vanligtvis faller inom en av tre belysning kategorier – låg, medium och hög. Svagt ljus växter kan trivas under en 10 till 15-watts glödlampa som tillhandahålls denna mängd wattal når varje extra fot inom det växande området. Medelstora ljus växter kan växa i intervallet 15-watt, men högre stödnivåer av ljus kan främja snabbare tillväxt. Höga ljus anläggningar kräver minst 20 watt per kvadratfot växer utrymme, men högre stödnivåer kommer att främja tillväxt och blomning.