Det bästa gödselmedlet till användning i Florida

Det bästa gödselmedlet till användning i Florida

Floridas klimatet tillåter året runt tillväxt av träd, växter och gräsmatta gräs. Vintern ofta ser dessutom lite nederbörd, vilket gör det viktigt att välja växter och gräs som är härdiga mot torka. Sommaren ger kraftiga regn, så oron gödselmedel avrinning kan också vara viktigt. De bästa gödselmedel för Florida är de som är generellt hög i kväve men lägre i fosfor, som kan skada växt- och djurliv i Florida vattenvägar.

Gräsmattor

Flera typer av varma årstiden gräs används i Florida. St Augustine gräs används ofta för bostäder gräsmattor i central och södra Florida, men andra typer, såsom centipedegrass, bahiagrass, miljardär och zoysia gräs kan också gemensamt. Några av dessa utnyttjas för specialiserade ändamål, såsom idrottsplatser och golfbanor. Den bästa typen av gödselmedel för dessa gräsmattor bör innehålla en långsam frisättning typer av kväve som undvika burning anbud gräsväxter. Långsam frisättning komponenter visas som "kontrollerad frisättning," "polymer belagda" eller "svavel belagda," enligt University of Florida turf specialister. Fosforhalten ska anges i intervallet 0 till 2 procent.

Träd

Florida har en mängd träd, varav många har särskilda näringsbehov. Palmer, till exempel, kommer att dö utan tillräckliga mängder mikronäringsämnen som bor, koppar, järn och zink. Förutom traditionella kväve-fosfor-kalium komponenter, gäller dessa micronutients tillsammans med en 4-1-6-2 Mg gödselmedel eller som en separat näringsmässiga komplettera årligt. Citrusträd i Florida gynnas av en kontrollerad frisättning, balanserat gödselmedel som 6-6-6 eller 8-8-8 formler.

Buskar

Florida buskar kräver i allmänhet lite gödsling då snabbare tillväxt krävs eller om de är belägna från befruktade turfgrass. Överdriven bevattning kan också ta bort näringsämnen från marken. Undanhålla gödselmedel när buskar blommande eller bära frukt för att undvika att utsätta plantorna för skadliga mängder kväve. Kväve, tillämpas i en takt på 0 till 2 pounds per varje 1000 kvadratfot av område är en grundläggande nivå av gödselmedel att använda. Öka dessa belopp som behövs beroende på markförhållanden. Många Florida jordar har brist på magnesium, så gör en jord test för att se om denna gödsel komponent som behövs.

Årliga blommor

Florida annueller behöver stora mängder av ytterligare bevattning särskilt under torka liggande vintermånaderna som kan också tvätta näringsämnen från marken. Ettåriga växter växa snabbt och utnyttja ytterligare gödselmedel regelbundet under hela året. Lägga till en 10-10-10 balanserat gödselmedel när du förbereder blomsterrabatter för plantering, enligt WyldWestAnnuals. Tio till 14 dagar efter plantering, lägga till en 10-30-20 gödselmedel med ytterligare fosfor och kalium för att öka blomma produktion.

Blommor fleråriga

Perenner i Florida landskap kräver lite eller inget underhåll utöver beskärning och tillfällig befruktning. Hälsan hos växterna bör vara din guide i att lägga gödsel. Motstå frestelsen att gödsla växter. För att öka tillväxt och blomning när det behövs, Använd en 15-0-15 gödselmedel i en kontrollerad frisättning.