Den bästa tiden att beskära en Leyland Cypress

Landscapers värde Leyland cypress träd (Cupressocyparis leylandiien) för deras snabba tillväxt och seghet. Även om inte kräver beskärning, föredrar vissa husägare att styra den vintergröna höjd eller att forma en rad av cypress i en tjock häck.

Säsongsbetonade beskärning

Beskära Leyland cypress i mars, föreslår tillägget North Carolina. Detta formar den vintergröna tillväxt för den kommande säsongen. Leyland cypresser är snabbt växande träd; trimma dem igen i juni eller början av juli för att hålla önskad storlek. Inte beskära i slutet av sommaren eller hösten; Detta utlöser nya, frost-anbud tillväxt.

Toppning

Universitetar av Washington Botanic Gardens varnar mot toppning Leyland cypress. Även om denna vintergröna hanterar toppning bättre än många andra buskar och träd, toppning betonar cypress, förstör naturliga form och kan orsaka sjukdom eller död. Om du måste fylla Leyland cypress, välja en torr dag i mitten av sommaren.

Förebygga sjukdom

Beskär sjuka lemmar omedelbart och sanera såg eller grensaxar mellan nedskärningar. Beskära Leyland cypress på torra dagar. Regn eller hög luftfuktighet bidrar till fördärvar, en svampsjukdom. Förstöra sticklingarna eller placera dem i papperskorgen; aldrig kompost sjuka sticklingar.