Citrusfrukter svamp

Släktet citrus består av flera blommande, frukt producerar träd infödda till Asien. Odlas över hela världen i tempererade klimat, producera citrus träd ätliga frukter, som apelsiner och citroner. Svampsjukdomar kan orsaka gröda förlust och omfattande skador på frukten. Förebyggande åtgärder och tidig kontroll är viktiga för att styra dessa sjukdomar.

Ringröta

Ringröta är en svampsjukdom som orsakas av svampen Phytophthora. Sjukdomen smittar citrusfrukter, blad och kvistar, men skada är mest allvarliga till frukt. Ringröta orsakar vatten-indränkt lesioner, som har en solbränna till mörkgrön färg, ska visas på frukt. Som sjukdomen börjar fortskrider, lesioner producerar ett illaluktande lukt och frukten att släppa ut trädet. Som andra svamp patogener gynnar det gratis fukt på frukt yta för infektion. Beskär grenar att öka luftflödet, vilket hjälper vatten avdunstar, för att förhindra ringröta. Kopparbaserad fungicider också arbeta för att förebygga och bekämpa sjukdomen.

Diplodia Stem-End röta

Diplodia stem-end ruttna är en svampsjukdom efter skörd. Svampen gynnar fuktigt väder och regn för infektion. Medan sjukdomen smittar de citrusfrukter stam under vegetationsperioden, symtom inte visas förrän efter skörd. Symptom som brun, ruttnande ränder på båda ändar av frukten, med röta förekommer under frukt hud till kärnan. Dock sprids svampen inte till oinfekterade frukter efter skörd. Rensa infekterade grenar för att minska svårighetsgraden och tillämpa kemiska fungicider för att bekämpa allvarliga infektioner.

Sooty Mold

Sooty mold är en vanlig svamp sjukdom av nästan varje planta och träd, inklusive citrus. Svampen växer på honeydew insättningar utsöndras från Vita flygare, bladlöss och Sköldlöss. Svampen är inte parasiter och orsakar inte direkt skada. Men minskar den sotiga svart beläggningen på frukt växtens förmåga att ta upp solljus. Detta minskar växtens förmåga att växa och mogna på trädet. Fysiskt ta bort sooty mold av sprutande vatten på de angripna frukterna eller gnugga svampen för hand. Insekticider som används för att kontrollera Vita flygare, bladlöss och Sköldlöss kan förebygga sjukdomen.

Alternaria frukt ruttna

Alternaria frukt ruttna är en allvarlig svampsjukdom naveln apelsiner och citroner som orsakar omfattande frukt ruttna. Symtom på infektion består av mörka fläckar på frukt hud och ruttnande på insidan av frukten till kärnan. Dock är symtom generellt inte svår tills efter skörd, vilket försvårar kontroll under vegetationsperioden. Tillämpa fungicider efter skörd för att förhindra perenn infektion. Förhindra träd stress genom att minska sjukdomar och skadedjur, samt regelbunden vattning och gödsling att minimera risken för infektion.