Byte av filtret i ett Bryant Plus Gas 80 ugn

Bryant Plus 80 är en inducerad-förbränning gasugn avsedd för användning i bostäder inställningar. Ugnen är utrustad med utbytbara filter som samlar damm och skräp för att förhindra det från att komma in i systemet. Bryant rekommenderar att du byter filtret minst två gånger varje år för att hålla ugnen fungerar effektivt. Kolla filtret en gång i månaden för att se om den behöver bytas oftare.

Instruktioner

•Vrid av filter strömbrytaren som sitter till höger om filtret fack, i nedre delen av ugnen.

•Dra filtret facket dörren handtag moturs till låsa upp den.

•Swing filter dörren från Bryant ugnen att öppna den.

•GRASP i slutet av filtret. Dra filtret rakt ut ur utrymmet att ta bort den.

•För det nya filtret in i filtret facket så långt det går.

•Swing filter dörren stängd.