Bra jord för ekar

Som ett träd som kan leva hundratals år med rätt skötsel och god jord, kan en ek lägga en vacker bakgrund till ditt liv. Oaks ingår i gruppen lövfällande träd. Det är viktigt att odla ditt träd i jord som har adekvat näringsinnehåll, ordentlig dränering och fullt solljus.

Eken läge

Välj ett område av gården som tar emot partiell solsken. Fullt solljus bestäms av ett område få minst fem timmars solljus per dag. Se till att jorden har lämplig avrinning av provningens hand-känsla. Ta en handfull jord och pressa. Torr mark kommer att bryta sig in i klumpar, våt jord kommer att producera vattendroppar och god jord blir formbara i handen. Äldre ekar kan så småningom rita i 50 gallon vatten om dagen, så du vill vara säker på att marken är fuktig nog för framgångsrik Trädens tillväxt. Var noga med att området inte har några underjordiska ledningar eller stort rotsystem. Eftersom ekar kan växa så högt som hundra fot, bör inte de odlas under telefonledningar eller nära utomhus strukturer.

Markprover

Köpa en jord test kit från din lokala plantskola eller trädgårdsarbete leverans butik. Ge ett jordprov från det område som du vill växa ditt träd. Gräva ut en liten mängd jord två till tre inches i marken. Skicka den till adressen på test kit. Du kommer att få tillbaka en rapport surhetsgraden av jorden och dess näringsinnehåll. För mycket eller för lite syra i marken kommer att förhindra näringsämnen från att komma till rotsystemet och leda din ek svälter. Jorden bör ha tillräckliga mängder av kväve, fosfor och kalium. Om en av dessa näringsämnen är på låga nivåer, kan du justera jord.

Smutsa justeringar för ekar

Utan tillräckligt med näringsämnen, ekar gulnar och dör. Dessutom förhindrar brist på magnesium i marken sina löv från vändningen nyanser av rött. Kväve som stöder blad och stam tillväxt. Phosphorus främjar friskt rotsystem. Kalium hjälper också, i den allmänna hälsan hos eken. Välj mellan att använda antingen oorganiska eller organiska gödselmedel när plantera ditt träd. Organiska gödselmedel lägga till näringsämnen i jorden, vilket främjar områdets näringsinnehåll. Konstgödsel drabbar främst växten. Fördelarna med att använda konstgödsel är att de snabbt lägga näringsämnen till anläggningen. dock kan de höja salthalten i marken. Hög salthalt ökar risken för dålig växters tillväxt. Läs etiketten av gödselmedlet du väljer att ta reda på dess NPK belopp. Stora mängder kväve kan resultera i dålig Trädens tillväxt. Välj ett gödselmedel som har långsam frisättning kväve att undvika detta problem. Plocka ett gödselmedel baserade på behov av mark och träd. Majoriteten av gödselmedel som är märkta för specifika typer av vegetation. Hitta en som är för ekar. Var noga med att befrukta din eken vid tiden för plantering. Komma med ett årligt gödsling rutin under de tidiga åren av din ek. Övervaka din ek för vissnande blad eller missfärgning. Justera din jord när du ser problem.