Bougainvillea faror

Bougainvillea faror

Bougainvillea--en växt ofta odlas i trädgårdar och beundrad för sin färgstarka blommar--är tänkt som en giftig växt, men i verkligheten, den klassificeras som en milt giftig växt. Anläggningen, infödda till kusten i Brasilien, är säkert att hålla runt barn eller husdjur eftersom det bara är giftigt vid förtäring i stora mängder. Människor som börjar uppleva biverkningar uppmanas att ringa närmaste giftcentral.

Giftiga törnen

De flesta bougainvillea sorter har skarp, stout törnen som är giftiga för människor, särskilt om thorn inte är omedelbart tas bort från en persons hud. Människor som har varit spetsade av en bougainvillea thorn har rapporterat dermatit, en hudsjukdom som kännetecknas av smärtsam svullnad och klåda. Effekten är liknande den för gift ek eller poison ivy. Om taggen toxicitet härstammar från vaxartad sap som finns inuti.

Livsmedel

Bougainvillea är bara milt giftiga, enligt Minnesota Center for Poison Control, kan ämnet i dess törnen vara giftiga vid förtäring i stora mängder. Bladen på växten, dock är inte kända för att vara giftiga eller alls farligt för människor eller djur.

Överväxt

Bougainvillea kan drabba din trädgård om du inte hålla skära den tillbaka, äventyrar hälsan hos din andra växter och inkräkta på ditt vardagsrum. Bougainvillea måste underhållas regelbundet och anlagda för att förhindra det från att växa utom kontroll.