Beskrivning av livscykeln för en blommande växt

Beskrivning av livscykeln för en blommande växt

Liknar livscykeln för andra levande organismer, tidpunkten för anläggningen grobarhet--groning av utsädet--beror på en mängd faktorer. En växt blommande livscykel avser tiden mellan groning frön, växande stjälkar och stammar, utveckla ståndare och pistiller, och producerar frön.

Tidsram

Den första etappen i växten blommande livscykel är meios, som är den naturliga process som delar växtceller och utvecklar pollenkorn. Pollen sprids med vind, vatten, insekter eller djur till ett område som är mogen för pollinering. Befruktning följer och ett frö produceras.

Överväganden

Sprida frön från sina föräldrar kan växter att förbättra deras chanser att lyckas grobarhet. Dessutom, hur mycket ljus en växt får, liksom dess exponering för fukt, kyla och värme påverkar tidpunkten för blomningen.

Typer

Det finns tre typer av anläggning livscykler: perenn, vartannat år och årliga. Ettåriga växter behöver endast en växtsäsong till blomma, medan tvååriga växter behöver två. Perenna växter kan växa, blomma och sätta frö under en period på tre år eller mer.