Behöver växter sackaros?

Sackaros är en viss typ av kemisk förening som finns i många växter. Tillverkad av kol, väte och syre, är det en kombination av två enklare föreningar skapad av växten, fruktos och glukos. Vita sockret på en servering tabell är sackaros som har separerats från anläggningen i ett raffinaderi.

Fotosyntes

Som med alla levande organismer, behöver växter att förbruka energi från utsidan att fortsätta att leva och växa. Växter tar energi från solljus och omvandlar den till olika typer av socker genom en komplicerad process som kallas fotosyntes. Med hjälp av gröna pigmentet klorofyll, växterna skilja kol från koldioxid och väte och syre från vattnet och kombinera dem till kolhydrater socker.

Stabil Form

Dessa sockerarter är snabb att knyta an och om de bildar de fel kemiska reaktionerna, för många av dem kan faktiskt skada eller till och med döda en växt. När av fruktos och glukos kombinerar till sackaros, bildar de en stabil bond som skyddar växten från skada. Sackaros tillåter inte samma typ av skadliga kemiska reaktion.

Ger energi

Sackaros ger energi för bladen och transporteras till andra delar av växter som inte producerar sina egna. Rötter, stjälkar och blommor alla beror på kolhydraterna finns i socker.

Socker-producerande anläggningar

Även om många växter producerar sackaros för eget behov, producerar andra växter det i sådant överflöd att de odlas främst för ändamålet. Sackaros raffinerad från sockerrör och sockerbetor är källan till bord socker. Sackaros från majs används ofta i bearbetade livsmedel.