Barr kommer att vara OK på påskliljor?

Barr kommer att vara OK på påskliljor?

Påskliljor erbjuder den första antydan om att våren är på väg med sin trumpet formade gula blommor. Även Blom inte varar särskilt länge, är de någorlunda härdiga växter. De kräver minimal vård och kommer att fortsätta att blomma varje år.

Barr

Barr bör inte påverka tillväxten eller hälsa av påskliljor som ruttnande nålar är samma pH som är gynnsamt för påsklilja jord krav. Problemen är mer sannolikt att komma från en brist på adekvat solljus och dränering för en växt som lever under en tall.

Påsklilja krav

Påskliljor, som de flesta lampa växter, föredrar en jord med ett pH-värde 6,0 till 6,5. De gör bra i de flesta jordtyper förutsatt att de är gratis dränering, som kan vara ett problem om det finns närliggande träd. De kräver full sol så det är viktigt att de inte är skuggade träd när som helst under dagen. Innan plantering lökar rensa bort alla barr och blanda en god kvalitet lampa gödselmedel i marken.

Pine halm marktäckning

Pine halm kompost används på trädgård sängar. Kompostmaterial har ett pH på 6.0 till 6,5 vilket är lite surt. Barr innehåller också den kemiska terpen som påverkar grobarhet och utveckling av nya anläggningar. Det rekommenderas inte att Barr eller kompost används i fröplanta sängar. Terpener är vattenlösligt och bryts snabbt i jorden.