Är påtvingad Air Gas eller El?

Är påtvingad Air Gas eller El?

"Tvingas luften" är vanligtvis en term för att beskriva en typ av värmesystem. Olika energikällor kan användas till bränsle denna typ av system.

Ugn

Ugnen är en integrerad del av en tvingade-air värmesystem. Det är här att luften värms innan det distribueras genom huset eller byggnad.

Energikälla

Energikällan för ett kraft-system kan vara elektriska, gas eller olja beroende på vilken typ av ugnen som värmer luften. Varje energi har varierande effektivitet och fördelar.

Distribution

Efter att luften värms upp, är det blåst av en fläkt i hela huset eller byggnaden genom kanalen arbete. Du ska uppnå rätt uppvärmning med både riktigt stora ugnen och rätt kanal arbete.

Balans

Air flow balans är en annan viktig faktor med ett tvingade-system. Produktionen av luft skall vara lika med indata. Om retursystem är otillräcklig, kommer att huset känna dragiga som ugnen kommer att dra luft in mot den att bibehålla sin balans.

Andra värmesystem

Några hus använder pannor istället för ugnar och ge värme genom att tvinga varmvatten eller ånga genom rör och radiatorer. Radiant golvvärme är en nyare teknik med i golv uppvärmd spolar. När varm luft stiger, flödar värme från våningen uppåt.