Är Lime bra för tomatplantor?

De flesta trädgårdsmästare förstår att markens pH-värde är en viktig del av tomatkulturen. Lime kan spela en viktig roll i justera trädgård pH, men försiktig trädgårdsmästaren behöver känna effekten innan du använder den i trädgården.

Markens pH-värde

Tomater behöver jord omkring 6,5 pH--något surt--för att se till att näringsämnen i jorden kommer att finnas att plantera rötter. Det bästa sättet att bestämma pH är genom att testa marken. Jord-testning tjänster är tillgängliga från många statliga och regionala jordbruksfrågor kontor.

Lime

Kalk som höjer markens pH-värde är starkt alkaliska. När den läggs till alkaliska jord, kommer att kalk göra det mer basisk. Det ska bara läggas när jordar är känt eller misstänks vara alltför sura.

Ansökan

Många jordar är naturligt sura, och när ändras med organiskt material, bli mer så. Mix lime grundligt i tomat jord jord test resultaten. Om du misstänker att din jord är surt, men inte har gjort ett test, blanda inte mer än 3/4 kopp kalk i marken.

Tips

Kalk, särskilt när den används tillsammans med kalcium (finns i benmjöl), hjälper minimera blossom - slutet rot, en vanlig tomat åkomma. Pelletar kalk löses upp långsamt över tid och stannar i marken längre än pulvriserat kalksten.