Är det nödvändigt att håva en tall halm gård?

På ena sidan: Pine halm är en avsalugrödor

Många plantskolor och landskapsplanering entreprenörer använder tall halm som en kompost. Dessa potentiella kunder accepterar inte tall halm som inte har rakade i fåror och sedan ordentligt balar i strama buntar som är lätt att transportera. Pine halm måste vara rakade för att distribuera balarna runt landskapsplanering sängar.

Å andra sidan: Pine halm är en brandrisk

Pine halm torkar till en brandfarliga och ofta används som fnöske. Kompostmaterial lägger till bränsle för att gräs bränder och kan utsätta för fara hem där de har använts som landskapsarkitektur. Från och med 2010, har vissa städer, såsom Raleigh, North Carolina, vara förbud mot pine halm.

Nedersta raden

Pine halm återvinner näringsämnen i jorden som användes i pine trädets tillväxt och nål bildandet. Halm kompostmaterial också förhindrar erosion och livsmiljöer för djur. Även om tall halm kan ge risk för brand, uppväger fördelarna med kratta pine halm kompost för användning i landskapet riskerna.