Apple Tree växer Information

Apple Tree växer Information

Äppelträdet är en av de vanligaste fruktträd, och ingen annan mat kommer i fler sorter. Den amerikanska Apple Association säger mer än 7500 sorters äpplen odlas i hela världen, med 2 500 av dessa i USA.

Definition

Äppelträd är släktet Malus som en del av familjen Ros (Rosaceae).

Geografi

Äppelträd kan växa i nästan alla USDA härdighet zoner. Dock kommer att inte alla sorter växa i varje zon, så kolla med lokala förlängning kontoret för lämpliga sorter för ditt område.

Storlek

Det finns flera storlekar för äppelträd: dvärg, semi dvärg, standard och kolumner. Kolla taggarna på träden på dagis att se trädet kommer att passa i din trädgård när mogna.

Sol och vatten

Plantera äppelträd i full sol. Vatten regelbundet för optimal fruktproduktion. Välja jord som dränerar väl.

Pollinering

Du behöver minst två sorters äppelträd i din trädgård som de är oförmögna att pollinera sig själv. Välj sorter som blommar samtidigt. De kan också vara pollineras av crabapple träd.

Beskärning

Äppelträd måste beskäras så att de har en central ledare, som är en huvudstammen. Beskärning är viktigt för hälsan hos äppelträdet och behöver utföras årligen. Besök din lokala förlängning kontor för instruktioner.