Vad röret kommer från toaletten tanken på väggen?

Vad röret kommer från toaletten tanken på väggen?

I röret som går från tanken till väggen kallas en vattenförsörjning röret, tillförsel slang eller toalett connector. Det levererar färskt vatten till toaletten tanken.

Betydelse

Vattenförsörjning röret ger avenyn för vatten att fylla på behållaren efter varje spolning. På gravity toaletter, är röret ansluten till botten av fylla ventil. Röret s andra änden ansluter till avstängningsventilen på väggen, som på slutet av en kallvattenledning.

Typer

En förkromad framledningen är robust men är också svårt att arbeta med och installera. Ofta måste skäras ner till rätt längd att passa mellan tank och avstängningsventil. Flexibla leverera rören finns nu tillgängliga, vilket gör installationen enklare.

Överväganden

Nötter som framledningen till tanken och avstängningsventilen bör varje stramas tillräckligt. Om muttrarna inte skruvas på ordentligt, resulterar läckor. När reparationer görs, som ersätter den toalett vax packning, är installera en ersättare framledningen också en bra idé.