Vad gödsel använder du för Leyland Cypress träd?

Leyland cypress är älskad av hem trädgårdsmästare eftersom det är en extremt snabbväxande träd. Det används som en semester träd såväl som för vindskydd och screening i landskapet. Som kräver lite omsorg när detta upprättats, går en liten bit av gödselmedel en lång väg för Leyland cypress.

Gödselmedel

Alla gödselmedel märkt för användning på azaleor är den perfekta formeln för Leyland cypress. Köpa en granulat formel. Om du inte kan hitta en azalea mat, leta efter ett gödselmedel med en 14-7-7 formel. Alltid vatten efter gödsling.

Timing

Gödsla den nyplanterade Leyland cypress för första gången två månader efter plantering. Under de följande åren gödsla trädet två gånger i månaden under våren och en gång i månaden under sommaren. Inte gödsla alls från oktober till februari.

Rate

Tillämpa gödningsmedel i den takt som anges på etiketten för storleken på ditt träd att smutsa på trädets dripline. Skrapa till den övre tum jord med en kratta och sedan vatten som du normalt gör.