Standard VVS förebyggande underhållsåtgärder

Standard VVS förebyggande underhållsåtgärder

Felaktigt underhålls HVAC har system en tendens att misslyckas precis när du behöver dem mest--den hetaste dagar i sommar eller kallaste dagar vintern. Utför regelbunden förebyggande underhåll kan säkerställa ditt system utför bra för dess avsedda livstid, hålla dig bekvämt i rumstemperatur.

Rengör filtret

Hålla ventilationsanläggningen ren och minska risken för att skada din VVS-system genom att upprätthålla en ren luftfilter. Smutsiga filter göra systemet arbeta hårdare för att pumpa luft. Luftfilter är tillgängliga från inne i byggnaden, ofta bakom ett galler. Vissa filter kan rengöras och återanvändas, men de flesta är disponibla. Var noga med att kontrollera filtret varje månad.

Rengör och inspektera enheten

På våren och hösten, ta skydd av HVAC apparaten och ta bort all smuts och skräp som samlats på omslaget eller inuti enheten. Inspektera enheten för skador, vatten eller rost. Kontrollera köldmedium nivåer, spolar, brännare montering, fläkt och ledningar. En professionell VVS skulle vara bäst för denna uppgift.

Försegla Ventilation

Kolla duct arbetet en gång per år för revor, tårar eller luckor. Kanal arbete läckage kan hindra systemet från att tillhandahålla ordentlig tröst för den avsedda platsen eftersom så mycket luftkonditionerade luften flyr. Reparera eller ersätta skadad kanalisation; en VVS-professionella eller allmänna entreprenör kan utföra denna uppgift.

Kontrollera temperaturen

Använd en termometer för andra för att kontrollera avläsningar på VVS controller. Se till att den registeransvarige läsning är konsekvent. Justera temperaturen för att säkerställa önskad lufttemperaturer kan uppfyllas, eller återställa registeransvarige. En elektriker eller HVAC professionell kan hjälpa med detta.