Smörblomma perenn blomma

Smörblomma perenn blomma

Smörblomma är en gemensam blomma i släktet Ranunculus och besläktat nära med spearworts och vatten crowfoots. Det finns över 30 arter av ranunculus vanligt förekommande i östra USA. Smörblommor har ofta glänsande blomblad och ljust gul färg.

Identifiering

Smörblommor är små perenna blommor, även om vissa arter är årliga. Bladen av smörblommor varierar i storlek och form. Blommorna är ensam på varje växt och har fem kronblad som är vanligen gul eller vit med ett gult centrum.

Levnadssätt

Smörblommor växer flitigt i turf gräs, gräsmattor, betesmarker, hayfields och öppen skogsmark. Smörblommor betraktas som ett ogräs i höga tätheter, enligt Virginia Tech ogräs Identification Guide.

Toxicitet

Smörblommor producera en toxisk förening kallas protoanemonin, som orsakar negativa hälsoproblem vid förtäring. Vanliga symtom är kräkningar, diarré och buksmärtor. Betande djur kan uppvisa bristande samordning och berusade beteende, enligt University of Georgia.