Skadeinsekter av Jatropha

Jatropha (Jatropha curcas L.) är en buske eller ett litet lövfällande träd med en mogen höjd ca 20 fot. Trädet har en fördelande växtsätt med tre - till fem-flikiga blad. Jatropha är utsatt för ett antal insekt infestationer.

Broddmask

Broddmask (Agrotis ipsilon) är en gemensam pest av plantor och unga jatropha växter. Angripna växter är vissnade som de växer och stjälkarna klipps nära Mark linje.

Stink bugg

Stank bugg (Nezara viridula) infests jatropha växter under blossom tid, allvarligt skadar frukt kapseln. Stank bugg är en viktig jatropha skadegörare i de tropiska regionerna. Giftiga saliv av krypen vissnar växterna och orsakar döden av bladverk och gren tips.

Tips Borer Caterpillar

Tips borer caterpillar (Dichocrosis punctiferalis) skador jatropha växter genom att äta in i växten tips och frukt. Insekten angriper ofta växten under blomningstiden och honorna lägger sina ägg på späd planta områden.