Septisk fält Health Act i British Columbia

British Columbias avloppsvatten system bestämmelser, ändrat i juni 2010, tillåts husägare installationer av septisk system under överinseende av tekniker som avfall. BC Health Act täcker spillvattentank och septisk system med en kombinerad dagliga flödet av mindre än 6000 gallons.

Godkända anläggningar

En registrerad på plats avloppsvatten Practitioner (ROWP) måste övervaka och ta ansvar för en husägare installation på privat egendom.

Krav på bakslag

Avloppssystem måste sitta 100 fötter från dricksvatten brunnar och 50 fot från spillvattentank. Flexibilitet i dessa avstånd gäller bara när godkänts av en professionell hydrogeolog med hänvisning till särskilda mark villkor eller egenskapen lutning.

Hälsorisker

Felaktig placering eller installation av septisk fält kan orsaka avloppsbehandling läckage till grundvatten eller i närheten av dricksvatten brunnar. BC Health Act kräver minsta motgång avstånd att säkerställa mot sådan kontaminering.

Underhåll

HealthLink BC rekommenderar årliga inspektioner av slamavskiljare, med service var två till tre år av en registrerad underhåll tekniker. Husägare måste presentera en korrekt karta som representerar alla delar av septisk systemet.