Mothball botemedlet för Insect repellent

Malkulor kommer i fast vita bollar och förvandlas långsamt till ett gasformiga bekämpningsmedel som dödar vissa insekter. Men malkulor avvärja inte alla insekter och missbruk av malkulor kan resultera i negativa hälsoeffekter.

Funktion

Korrekt användning av malkulor innebär rök bygga upp i hermetiskt tillslutna förpackningar att döda insekter inuti. Mothball produktetiketter direkt också användare att undvika hudkontakt och använda handskar vid hantering av malkulor.

Varning

Användning av malkulor utanför lufttät behållare kan leda till människor andas in giftig rök, orsakar hosta, väsande andning, huvudvärk, illamående, kräkningar och desorientering. Dessa villkor påverkar ofta människor med en historia av försämrad lungfunktion.

Kul att

Malkulor påverkar inte alla insekter samma säga. Naftalen, som är den aktiva ingrediensen i malkulor, har någon synlig negativ effekt på Formosanska underjordiska termit. I själva verket blanda dessa termiter kemikalien i isolering lagret av deras tunnlar att hålla myror, svampar och nematoder maskar bort.