Min gråtande körsbärsträd har provtagare

Även om din gråtande körsbärsträd har blivit angripna av provtagare, allt är inte nödvändigtvis förlorat. Med hjälp av en kombination av insektsmedel program och fysiska förändringar av trädet kanske du kan spara trädet.

Nonchemical behandlingar

När ett gråtande körsbärsträd är angripna av trä-tråkigt insekter, är nonchemical behandlingar begränsad. Lemmar kan beskäras för att ta bort delar av angrepp. I vissa fall tas larverna bort från hålen med en tråd, en kniv eller ett annat lämpligt verktyg.

Resterande insekticider

Resterande insekticider tillämpas som sprayer på bålen och extremiteterna. De kräver upprepade ansökningar skall vara effektiv. De dödar vuxna insekter och vissa larver. Resterande insekticider, men är ineffektivt mot larver i Splintveden eller kärnved.

Stammen injektioner

Insekticider som används som stammen injektioner tenderar att vara mest effektiva på vuxna sap-utfodring insekter och relativt ineffektivt på larverna. Identifiering av den specifika typ av borr och medvetenhet om sin livscykel hjälper maximera effektiviteten av injektioner.