Kan ånga kvitta en brandvarnare?

Kan ånga kvitta en brandvarnare?

Rökdetektorer är ett viktigt verktyg för att skydda dig och din familj från brand. Men, de också kan vara irriterande när de går av misstag av andra skäl, till exempel när du lagar mat.

Hur fungerar de?

De billigaste och mest tillgängliga typerna av brandvarnare på marknaden är jonisering detektorer. Dessa enheter består av två metallplattor kopplad till ett batteri och en liten mängd av ett säkra radioaktiva element som joniserar syre och kväve atomerna som finns mellan de två plattorna. Denna process av jonisering separerar kväve och syre atomerna till joner och elektroner som dras varje till en av två metallplattor.

Under en brand

Om rök kommer in i kammaren, partiklarna fästa sig på syre och kväve jonerna och förvandla dem tillbaka till atomer. Detta skapar en förändring i den elektriska nuvarande passerar mellan två metallplattor, som i sin tur sätter igång larmet.

Steam

Ibland kan dessa rökdetektorer "luras" av ånga i luften, särskilt under tillagningen. Partiklarna i ångan kan ibland bete sig som liknar rökpartiklar som ska aktivera detektorn, varför man ofta får falsklarm. Om detta händer en hel del, kan du behöva flytta din brandvarnare ytterligare från köket.