Hur unclog Aerosol Spray flaskor

Hur unclog Aerosol Spray flaskor

Aerosol burkar kan presentera en gemensam dagliga besvär när de blir igensatta. Träskor förekommer i hairspray, sprayfärg och andra aerosol spray flaskor när hartser, skräp och annat material samla och bygga upp i små öppningar av den kan munstycke. Tur att ta bort en täppa från en aerosol flaska är en ganska enkel process och kan uppnås i en relativt kort tid, spara konsumenterna från att byta ut sina aerosol spray flaskor.

Instruktioner

•Ta bort spridarmunstycket från aerosoler kan och kör det under varmt kranvatten i en minut eller två.

•Torka munstycket rengör med en mjuk trasa. Ren noga, noga med för att torka några sprickor i munstycket.

•Soak munstycket i en liten skål med tvättsprit för två eller flera timmar om täppa återstår. Skölj med vatten igen och torka rent.

•Byt ut munstycket på aerosoler kan genom att trycka försiktigt på plats.

Tips & varningar

  • När det gäller spray färg flaskor, kan du förhindra färgen igensättning genom att vrida burken upp och ner och trycka på munstycket till en tydlig dimman kommer ut.
  • Om färg eller andra hartser finns kvar i botten av munstycket, Använd en rak stift eller visare för att försiktigt rensa ut täppa från tub-liknande öppningen längst ner munstycket är. Vara försiktig med att sträcka, punktera eller ändra öppningen.