Hur man tömmer en haj sopmaskin

Tillverkaren av haj sopmaskinen rekommenderar tömning fastställa apparatens dammutrymmet efter varje användning, oavsett hur mycket eller hur lite damm eller smuts inuti den. Detta bidrar till att säkerställa haj sopmaskinen förblir funktionsdugliga. Dammutrymmet monteras diskret på vänster sida av rengöring huvudet. Att ta bort och tömma behållaren damm är en bris och kommer bara ta dig ungefär en minut.

Instruktioner

•Använd haj sopmaskinen att rengöra dina golv, sedan stänga av strömbrytaren av för att tömma behållaren damm.

•Hitta dammutrymmet på vänster sida av rengöring huvudet. Greppa kanten av dammutrymmet och dra utåt tas bort från Shark sopmaskinen.

•Bring damm behållaren till en papperskorg. Hålla den öppna änden av dammutrymmet upp för att undvika tömma behållaren förtidigt.

•Starta dammutrymmet upp och ner över papperskorgen. Den öppna änden av behållaren ska vara vänd papperskorgen. Damm och smuts kommer att falla ut ur behållaren.

•Sätt dammutrymmet tillbaka in i vänster sida av rengöring huvudet.