Hur man svetsa Overhead

Overhead svetsning är en position där du håller elektroden vertikalt över huvudet till ytan du svetsar. Detta är en av de svåraste positionerna att svetsa. Inte bara är kämpa med allvar genom att placera din kropp i obekväma positioner, men du också öka din chans att skada eftersom du står direkt under bågen, och materialet är svetsade.

Instruktioner

•Placera på din personlig skyddsutrustning. Sätta på dina skyddsglasögon, svetsning hjälm, och svetsning handskar. Vid svetsning av overhead du bör också ha någon form av läder axlar och nacke som täcker för att skydda dig från den fallande slaggen och gnistor.

•Förbered ytan av det material du kommer att svetsning med ditt chipping hammare och tråd borsta att rensa bort alla slagg, smuts, rost eller måla så att du får den bästa möjliga penetration och stabil båge. Penetrationen är avståndet under ytan av materialet du svetsar att metallen är smält samman.

•Justera svetsning maskin strömstyrkan till cirka femton procent mindre än du skulle använda på platt eller vågräta positioner. Detta ger dig bättre kontroll över pöl av smält metall.

•Placera din kropp så att du bekvämt kan svetsa i overhead position. Ta upp något slack i din svetsning kabel så att du inte håller den upp hela tiden du svetsar.

•Strike båge genom att knacka på elektroden på ytan kommer du svetsning. Håll staven vinkelrätt mot ytan av materialet du svetsar och dra elektroden, ledande botten av elektroden med toppen av elektroden fem till femton grader i färdriktningen.