Hur man skruva på ankare

Ankare med gängor är avsedda att installeras i väggarna gjorda av gips med en trä stud ram. Om ett objekt måste hängas från väggen i ett läge där det finns ingen stud under gips ytan, gängade gips ankare infogas enkelt i gips. Ankarets tråd skapar en stark håll, med något större ankare kan hålla upp till 50 kg. Både plast och metall ankare finns i olika storlekar.

Instruktioner

•Measure och mark drywall yta där objektet måste hängas, med hjälp av ett måttband och penna.

•Säker en stjärnskruvmejsel bet i en skruv pistol är chuck. Placera lite slut i huvudet av gips ankare. Vila ankaret mot varumärket penna spets på gips, att säkerställa att ankare och skruv pistolen är vinkelrät mot gips ytan.

• Tryck lätt på ankaret med borren, medan klämma den drill trigger för att sakta skruva ankaret i gips. Stoppa när chefen för ankaret är jäms med gips.

•Placera en skruv spets in i centrera av ankare huvud och använda borren pistol för att infoga skruven i ankaret, i den mån där objektet kan hängas från skruven; skruven är vanligtvis infogade hälften eller två tredjedelar av vägen in ankaret.

•Använd ett radergummi ta bort alla penna märkningar från väggen.

Tips & varningar

  • Använda en lämplig storlek skruv för att infoga i gips ankare.