Hur man säkert ansvarsfrihet en elpistol

Hur man säkert ansvarsfrihet en elpistol

Elpistoler leverera en hög spänning avgift till målets kropp, överväldigande kroppens nervsystem och inaktivera kommunikation mellan muskler och hjärnan. Tasers och andra elpistoler orsakar inte någon permanent skada genom elektriska stötar de levererar. Men det är möjligt att en person som är överväldigad av en taser skulle kunna falla eller annars skada sig själv, så det är viktigt att veta hur man säkert ansvarsfrihet en elpistol.

Instruktioner

•Var medveten om målets position. Tasers kan få oavsiktliga konsekvenser leder till allvarliga skador eller dödsfall om mottagaren av avgiften faller och slår huvudet, eller faller från en byggnad eller i trafik. Inte alla av dessa situationer kan undvikas, men kom ihåg de oavsiktliga konsekvenser som kan uppstå med en elpistol.

•Lagra dina stun gun säkert. Lämna inte vapnet utsatt där andra kan ha tillgång till det och använda det ansvarslöst. Elpistoler är potentiellt farliga och är avsedda för personligt skydd. Säkerhet krav kontrollerad tillgång som ansvarsfull användning.

•Tasers kan användas som en kontakt elpistol i en nödsituation. Tasers skjuta små sonder ansluten med en kabel till ett batteri, som levererar laddningen. Om sonder av taser är ineffektivt, kan kroppen av pistolen pressas mot en persons hud och används som en taktil elpistol också. Tasers är lika effektiv när används på detta sätt.

•Practice distribuera din elpistol. Ritning och använder din elpistol i praktiken ger dig en större chans att lyckas om du någonsin har att använda det i en defensiv situation. Praktiken utvecklar skicklighet, förtroende och förtrogenhet med ditt vapen, vilket gör det mindre sannolikt att en angripare kan ta den och slå på den du.

Tips & varningar

  • Tasers och andra elpistoler är farliga självförsvar verktyg. Aldrig behandla en som en leksak.
  • Hålla elpistoler oåtkomligt för barn. Instruera äldre barn om vad detta vapen är och hur den fungerar.