Hur man rengör kolmonoxid detektorer

Kolmonoxid detektorer, ett viktigt hem säkerhet verktyg, kan varna dig och din familj av dödliga, men annars omätbara kolmonoxid läckor i ditt hem. Mycket som Rökdetektorer, måste kolmonoxid detektorer regelbundet underhållas så att de fungerar. Med lite mer än en dammsugare och några konserverad luft, kan du hålla din kolmonoxid detektor rena och i gott fungerande skick.

Instruktioner

•Torka ner på utsidan av detektorn med en torr, mjuk trasa. Torka bort eventuella stora bitar av damm och skräp från området runt sensorn. Något fukta tyget om det finns någon särskilt smutsig ställen som kräver extra skura. Inte fukta detektorns sensor, emellertid.

•Sätt den mjuka borsttillbehöret till din sugslang. Försiktigt vakuum kolmonoxid detektorn, fokusera på området runt sensorn. Försök att inte röra sensorn med hårdplast av vakuum tillbehöret. Sensorn är känslig och kan lätt skadas.

•Spray området runt sensorn med konserverad luft eller en gas duster. Den konserverad luften hand tar om eventuellt kvarvarande skräp utan att orsaka skador på kolmonoxid sensorn.

•Upprepa bearbeta detta en gång i halvåret.

Tips & varningar

  • När du rengör din kolmonoxid detektor, ta tillfället i akt att utföra andra underhållsåtgärder som detektorns batteribyten och trycka på detektorns testknappen.