Hur man odlar poppar majs

Hur man odlar poppar majs

Poppar majs är en av de fem huvudtyperna av majs. Det odlas för skörd torr popcorn kärnorna, som säljs i butiker och konsumeras som popcorn. För att växa poppar majs, en måttlig mängd utrymme i en stor trädgård eller gård är nödvändigt. Rik jord är också bra, men inte nödvändigt. Poppar majs som vanlig majs, har odlas i rader för korrekt pollineringen. Med tillräckligt utrymme, solljus och vatten, kan poppar majs framgångsrikt odlas och konsumeras.

Instruktioner

•Locate ett område i en trädgård eller gård där det finns full exponering för solen.

•Mark rader för popcorn frön. Fröna bör planteras sex inches isär i rad. Varje rad måste vara tre fot från andra rader, och det bör finnas minst tre rader totalt.

•Dig en en-tums-djupt hål för varje frö. Lägg fröna i hålen, täck med jord och vatten marken väl.

•Water popcorn plantor två dagar efter plantering.

•Fertilize växter var tredje vecka med ett allmänt ändamål gödselmedel.

Tips & varningar

  • Tillämpa marktäckning runt plantorna och mellan raderna för att hålla ogräs från att växa.