Hur man mäter effekt

Makt är en fysik term för att beskriva den genomsnittliga mängden energi som överförs per tidsenhet. Således uttrycks driver i enheter som är enheter av energi dividerat med tidsenheter, de vanligaste av dessa enheter är watt. Mätning av elektrisk effekt handlar om mätning av dess enskilda komponenter och sedan utföra en relativt enkel beräkning.

Instruktioner

• Använd multimeter mäta spänningen i kretsen och posten värdet i volt. Vi kallar detta värde "V."

• Använd multimeter till därefter mäta strömmen i kretsen och bokföra värdet i ampere. Vi kallar detta värde "A."

•Substitute värden för "V" och "A" i ekvationen att beräkna effekten i en krets med spänning och ström och beräkna.Pettersson (ström) = V * A

•För exempel, i en krets med en spänning på 120 volt och en ström av 20 ampere, kraften är lika med 120 gånger 20 eller 2400 Volt-Amperes.

•Convert Volt-Amperes watt till korrekt uttryck resultatet i kraftenheter. Uttrycka din spänning och ström i volt och ampere respektive gör detta ett lätt jobb eftersom 1 Volt-Ampere = 1 Watt. Så för exemplet ovan är 2400 watt.