Hur man lägger i en T-Post

När du installerar ett staket finns några olika alternativ. Om du vill använda trä inlägg, kommer du behöva skruv ett hål ett par fot djup och som inlägget i betong för optimalt grepp. Du kan också använda metall T-inlägg. Dessa inlägg pund direkt till marken med ett speciellt verktyg--ingen grävning eller betong behövs för att ställa in dessa inlägg. Använda staket med T-inlägg att hålla djur som finns eller att hålla skadedjur borta från din trädgård.

Instruktioner

•Lay staket post vågrätt på marken. Göra en markering från botten av varje gärdsgårdsstör på din önskat djup. Detta gör att du kan ställa in allt stängslet inlägg på samma djup.

•För T-post föraren över stängslet post och stå upprätt på den plats du vill pundet den i en staketstolpe.

•Pound i T-post med ett up-and-down rörelse på T-post föraren. Kontrollera regelbundet att säkerställa att du bultande posten i vertikalt.

•Ta bort T-post driver en gång den T-posten når sin föruppmätt prägel.

Tips & varningar

  • För lättare bultande, överväga att använda en automatisk T-post drivrutin. Dessa är dyrare än manuella drivrutinerna, men kommer att rädda dig från träningsvärk om du har en hel del inlägg att dunka i.
  • Överväg att använda en hjälpare; en person på varje sida av T-post föraren gör körningen i inlägget lite lättare.