Hur man kompensera Bend Conduit

Hur man kompensera Bend Conduit

Elarbeten är nog ansträngande utan att skapa perfekta skulpturer. Ironiskt nog är böja conduit att hoppa över arkitektoniska hinder en av de mest utmanande aspekterna av elarbeten. En Sabbad böj kan kosta tid och pengar, särskilt när du använder aluminium conduit. Några inches off i endera riktningen kan vara katastrofalt och snabb en snabb resa till järnaffären. Ta din tid, använder den lämpliga conduit bender och vet dina vinklar.

Instruktioner

•Measure höjden av objektet du avser att "hoppa" med ledningen.

•Välj hur skarpa eller mjuk vinkel du vill ledningen att ta. En gemensam vinkel för offset böjar är 30 grader.

•På den conduit bender, ena sidan har en lista med vinkel grader. Hitta 30-graders indikatorn.

•Vrid den conduit bender över att hitta djup multiplikator som motsvarar 30 grader. För 30 grader är djup multiplikatorn 2.

•Multiply höjden på objektet som ska vara hoppade med djup multiplikatorn. Om objektet är 10 inches hög, blir det totala avståndet mellan 30 graders böjar 20 inches.

•Mark av 20 inches på din kanal med en sharpie och placera en märkt ände i bender.

•Bend från golvet tills botten av kanal når 30-graders markören på bender.

•Sätt i andra änden av ledningen i bender, rada upp vinkeln på böjen. Böja mot golvet tills botten av kanal når 30-graders markören.

Tips & varningar

  • Använd alltid en conduit bender.