Hur man flyttar stora betong med Fulcrum

Hur man flyttar stora betong med Fulcrum

Stora byggprojekt kräver ofta du flytta stora, tunga objekt runt området. Stora betongblock är särskilt besvärliga på grund av sin extrema vikt, densitet och form. Primitiv teknik som fulcrum och spaken är en av de bästa sätten att flytta tunga block utan kasta ut din rygg eller ge dig själv ett bråck. Stödpunkten tar vikten från blocket som spaken skjuter mot den.

Instruktioner

•Placera en tegelsten på basen av betongblock.

•För på slutet av en 4-fots bända bar mellan tegel och betong block.

• Tryck i slutet av den bända bar under betongblock.

•Tryck ner på slutet av den bända bar, mot stödpunkten, lyfter blocket. Skjut den bända bar ner blocket till flytta den längre upp, då vänder det över.

•Upprepa processen tills blocket når sin destination.