Hur man byter den inre rulle justeringen på en dubbla dörr

Den inre rulle justeringen på en dubbla dörr är en fjäderbelastad stång, som också kan vara utrustade med en smidig rullar, som glider längs övre spåret som dörren öppnas eller stängs. Hjulet på rullen justeringen är gjord av plast eller nylon, så det kan vara en av de första delarna att slitas ut på dörren. Plast och nylon är också mottagliga för sprickbildning. Du kan köpa en ersättare roller justering från en järnaffär och installera den nya delen i ett par minuter att få garderoben dörren fungerar smidigt.

Instruktioner

•Tryck ner på inre rulle justeringen på toppen av dubbla dörren att lossa hjulet från övre banan. Dörren ska nu svänga utåt på egen hand för tillgång till den övre kanten.

•Dra ut inre rulle justeringen från hålet på övre kanten av dörren, med hjälp av tången.

• Tryck den nya delen i hålet och tryck tills inre rulle justering sätena jäms med toppen av dörren.

•Tryck på det fjäderbelastade hjulet på den inre rulle justering och guide dörren under det översta spåret. Släpp på hjulet, vilket kommer att knäppa upp i spåret. Dörren öppnas och stängas normalt nu.