Hur man beräknar mängden marksten behövs för att göra ett jobb

Hur man beräknar mängden marksten behövs för att göra ett jobb

En asfaltläggare är en gjuten förtillverkade betong eller cement block eller tegel som normalt används för uppfarter, uteplatser och gångar. De är extremt tålig, på grund av deras cement konstruktion, och finns i en mängd olika former och storlekar. Beräkning av marksten som behövs för varje jobb kräver användning av en enkel matematisk ekvation. Läggare kan hittas på nästan någon järnaffär, eller hem och trädgårds butiken, i ditt val av färg, stil och storlek.

Instruktioner

•Excavate området där marksten kommer att fastställas. Bestämma tjockleken på marksten du önskar innan schaktning påbörjas.

•Measure längden på det område där marksten är att fastställas med ett måttband.

•Measure bredden på det område där marksten är att fastställas.

•Multiply bredd gånger längden att få den totala kvadratmeterantalet av marksten behövs. Om du lägger i rak-sidig marksten, lägga till ytterligare 5 procent i den totala kvadratmeterantalet. Om du lägger marksten i ett område med mycket kurvor, lägga till ytterligare 10 procent i den totala kvadratmeterantalet.