Hur man behandlar vatten för Radon

Människor kan få hälsoproblem som cancer och leversjukdom av dricksvatten höga halter av radon. Naturvårdsverket bedriver regelbunden dricksvatten tester på allmänna vattentäkter att utvärdera nivån på radionuklider. Vatten bör innehålla mindre än 5 picocuries per liter av radium för att klara provet. Människor kan också svälja radionuklider genom att äta frukt och grönsaker som har tvättats i förorenat vatten.

Instruktioner

•Pour förorenat vatten till en omvänd osmos behandling enhet. Tryck på "Högtryck" switch och tillåter vatten att passera genom halvgenomträngligt membran under tryck.

• Återvinna det renade vattnet från enhetens kran.

•Rengör den halvgenomträngligt membranet inom omvänd osmos enhet. Ta bort alla suspenderade ämnen fångade av filtret innan du använder enheten igen.

•Byt ut de halvgenomträngligt membranet med intervall som rekommenderas av tillverkaren.