Hur man återplantera SORGFLOR myrten groddar

SORGFLOR myrten träd groddar eller rotskott som de vanligen kallas, är bane av många trädgårdsmästare. Allmänhet gro från marken runt basen av trädet, ibland från trädet själv, förstöra groddar linjerna i en perfekt tuktade SORGFLOR myrten. Dessa groddar--de som växer nära trädet--dela mor trädets rotsystem och är därför inte bra kandidater för transplantation. Groddar ligger längre från trädet, medan de fortfarande delar rötter med mor trädet, har sina egna små rotsystem och kan planteras.

Instruktioner

•Välj groddar som växer minst 5 fot från mor SORGFLOR myrten.

•Styr spaden i marken 2 fot från spira, mot mor trädet, att bryta sina anslutande rötter. Vara säker på att du har klippt anslutningen, använda en murslev för att gräva ett hål på sidan av spira--sidan mot trädet mor. Om spaden inte kapa rötter, använda handen klippverktyg för att skära dem.

•Tillåt spira att stanna kvar i sin nuvarande plats till nästa år medan den bygger ett starkare rotsystem.

•Dig upp spira medan mor trädet är vilande och återplantera det omedelbart på den nya platsen.