Hur man använder en vinkelhake

Snickare med försök rutor att markera rät vinkel för sågning av styrelser eller testa hörnen för att se om de är fyrkantiga. En vinkelhake har två delar, en metall blad och ett tjockare handtag som är inställd på en 90-graders vinkel på bladet. Vissa har tum eller centimeter markeringar längs bladet så de kan också fungera som härskare. Värdet av en vinkelhake är dess precision, så behandla det noggrant och undvika att tappa den så du inte slå den feljusterade.

Instruktioner

•Lay bladet av vinkelhake över hela linjen som du vill märka eller testa. Låt den tjockare delen av handtaget sträcker sig över kanten så bladet ligger platt, röra i styrelsen.

•Tryck på handtaget mot kanten av brädet. Klingan kommer nu att placeras på exakt 90 grader jämfört med kanten.

•Justera bladet så det är där du vill markera hela linjen och dra en linje över hela linjen, med bladet som en guide. Om du kollar i slutet av styrelsen för att se om det är fyrkantiga, justera bladet med slutet av styrelsen och se om det finns någon lucka mellan bladet och styrelsen.

Tips & varningar

  • För att kontrollera om en vinkelhake är exakt, dra en linje över en styrelse med handtaget mot dig. Vänd vinkelhake så handtaget är ifrån dig och kontrollera linjen. Om prova-torget är korrekt, kommer bladet anpassa exakt med linjen.