Hur konvertera hektar till meter

Hur konvertera hektar till meter

En hektar är en metrisk måttenhet mark-område som uppstod i Frankrike på 1800-talet. Ett hektar är lika med 2.471 hektar. Ett hektar är också lika med 10 000 kvadratmeter. Om du arbetar med mark mätningar eller om du studerar mätningar i en math klass, kan du behöva kunna konvertera mellan hektar och mäter.

Instruktioner

•Skriv ned antalet hektar som du vill konvertera till meter.

•Multiply antalet hektar gånger 10.000. Till exempel, om du har sju hektar, multiplicera 7 gånger 10.000 för att få 70.000.

•State ditt svar i "mäter fyrkant" eller "kvadratmeter" eftersom det är 10 000 kvadratmeter i varje hektar. I det här exemplet är din slutliga svar 70.000 kvadratmeter.