Hur att växa Femuddingssläktet lanceolata

Kallas även egyptiska stjärnor, Femuddingssläktet lanceolata är en buske som växer 24 till 36 inches tall. "Stjärnorna" beskriver den buske blommor, som blommar rikligt hela året inom US Department of Agriculture växt härdighet zoner 10 och 11. Röda, vita, lila eller rosa blommor lockar fjärilar och kolibrier in i trädgården. Femuddingssläktet lanceolata gör en attraktiv accent växt, och den växer bra i containrar.

Instruktioner

•Grow Femuddingssläktet lanceolata i sin helhet till partiell sol. Även om växten blommar i skuggan, kommer att det producera mer blommor om planteras i full sol.

•Vänta tills den övre tum jord torkar innan vattning. Vatten pott-odlade växten tills vattnet rinner från botten av krukan. Vatten marken odlas Femuddingssläktet lanceolata till ett djup av 10 inches.

•Fertilize Femuddingssläktet lanceolata en gång i månaden. Använd en balanserad gödselmedel, till exempel 10-10-10, och späd det till halva den föreslagna styrkan.

•Overwinter Femuddingssläktet lanceolata i kallare regioner genom att det dras till ett område som får ljusa, indirekt sol där temperaturen är mellan 50 och 60 grader Fahrenheit. Ge växten hälften av vatten du gör under vegetationsperioden.