Hur att hitta vinklar med en vinkelhake och en Tangent bord

En vinkelhake består av en lång arm och kort arm som uppfyller i rät vinkel. Långa arm är kroppen kort arm är tungan på torget inramning. Ett tangent bord är en lista av kantiga mätningar och motsvarande tangent värden. Snickare använder en vinkelhake och tangent bord för att hitta en medföljande vinkel i en rätvinklig triangel, som de på en blå utskrift.

Instruktioner

•Placera utformningen kvadrat så att benen på vinkelhake justeras med benen på rätvinklig triangel.

•Measure benen på rätvinklig triangel med mätning markeringar på vinkelhake. Anta att det här exemplet att benet mittemot vinkeln du vill beräkna är 2 inches i längd. Anta benet som gränsar till den vinkel du vill beräkna är 3 inches i längd.

•Divide längden på det motsatta benet rätvinklig triangel av längden på den angränsande delen av rätvinklig triangel att erhålla beröringsen av vinkeln du vill mäta. Längden på det motsatta benet är 2 inches längd intill benet är 3 inches i detta exempel. Tangenten till den vinkel du vill mäta är därför 2 delat med 3 och är lika med 0.667.

•Locate tangent värdet på ett tangent bord som är närmast Tangerande värdet steg 3. Naturvetenskapliga projekt innehåller en tabell med Tangerande värden för varje hela graders vinkel under 90 grader. Tangent referensvärdet som är närmast till exempel Tangerande värdet på 0.667 är 0.6744.

•Locate vinkel mätning på tangent bordet som motsvarar Tangerande referensvärdet från steg 4. Tangent referensvärdet i det här exemplet är 0.6744, som motsvarar till 34 grader. Vinkeln i detta exempel därför mäter ca 34 grader.