Hur att försegla gummi Union koppar och PVC

Men avloppsrör är vanligen tillverkade av PVC (polyvinylklorid) eller ABS (akrylnitril butadien styren) hård plast, och på tider dyrare gjutjärn, koppar avloppsledningar kan också användas om lokala byggnormer tillåter (men vanligtvis används i kommersiella projekt). Att gå med PVC-rör till koppar görs med en gummi union, som har ett rostfritt stål slang klämma i varje ände. Inre av packningen har en central läpp som stoppar varje rör slutet från att vara belägen mer än halvvägs in packningen och om korrekt installerad skapas ett vattentätt gemensamt mellan de två rören.

Instruktioner

•Våt runt utsidan slutet av koppar avloppsledningen, med vatten och en borste eller trasa. Tryck gummipackningen på slutet av kopparröret tills Packningens inre centrala lip möter i slutet av röret.

•Våt runt utsidan slutet av PVC-rör med vatten och push pipe slutet in gummipackningen--återstående slut igen, tryck röret helt i packningen tills röret uppfyller den packning centrala inre läppen.

•Dra skruven bifogas varje slangklämma med en skruvmejsel, vrida det moturs tills skruven är tät (några slangklämmor kräver en ratchet skiftnyckel för att dra åt dem på plats genom att vrida skiftnyckel medurs tills klämmorna är tajt).